ROSTER

Sinds 2020 heeft BANDWERK een eigen roster van artiesten die voor management en bookings op ons kunnen rekenen.

Binnen onze werking staan de artiest en diens noden steeds centraal. Samen met de artiest ondernemen we alle nodige stappen om de carrière van de artiest vorm en richting te geven. Dit is een zeer nauw partnerschap, waarbij we de artiest van structurele omkadering voorzien. Hieronder valt ook: tourplanning, opmaak & opvolging van contracten, contacten tussen artiest & externe partners onderhouden, speelkansen creëren, ...